TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aristotel

Paýhaslar düwünçegi

Ýeňil ýetilen ýaly görünýän zada ýeňillik bilen ýetilmeýär. Mirza Asadulla him Galib Haýsy zadyň seniňkidigini bilmek isleseň, ähli zady öz erkine goýber. Şonda seniňki sen...

Ýüregime ýakyn bolan setirler

Baş Redaktor
Düzelmez akmak Bir akyldardan: –  Nähili akmagy düzelmez akmak saýyp bolar?- diýip sorapdyrlar. –  Şol bir ýerde iki gezek büdräni- diýip, ol jogap beripdir. Iň...