TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambul-Aşgabat-Stambul gatnawy amala aşyryldy

Ozal habar berşimiz ýaly Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawy meýilleşdirildi. Şol ýörite gatnaw  meýilleşdirilen senesinde, ýagny şu gün amala aşyryldy. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylan bu uçar şu gün paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gondy. Biraz wagtdan Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň uçary Aşgabat-Stambul ugry boýunça uçuşyny amala aşyrdy. Bellemeli zat, “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň nobatdaky ýörite gatnawy 14-nji martda amala aşyrylar. Bu gatnaw Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça meýilleşdirilýär.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

 

Ýene bir ýörite gatnaw: ýakynda jemi 3 sany ýörite gatnaw bar

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle