TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambul-Aşgabat-Stambul gatnawy amala aşyryldy

Ozal habar berşimiz ýaly Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawy meýilleşdirildi. Şol ýörite gatnaw  meýilleşdirilen senesinde, ýagny şu gün amala aşyryldy. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylan bu uçar şu gün paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gondy. Biraz wagtdan Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň uçary Aşgabat-Stambul ugry boýunça uçuşyny amala aşyrdy. Bellemeli zat, “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň nobatdaky ýörite gatnawy 14-nji martda amala aşyrylar. Bu gatnaw Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça meýilleşdirilýär.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

 

Ýene bir ýörite gatnaw: ýakynda jemi 3 sany ýörite gatnaw bar

Ýene-de okaň

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkiýä awiabilet satyn almagyň täze salgysy: “Hoş syýahat”

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Teswirle