No menu items!
8.9 C
Istanbul
13/08/2020 13:51
No menu items!
Home BILIM DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 6-njy iýulyndan 19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 82-nji jaýy, tel.: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäher 1-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat-1 ýaşaýyş toplumy, 2-nji jaý, tel.: 45-08-99; 46-53-50.

Aşgabat şäher 10-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 133-nji jaýy, tel.: 48-03-77; 48-29-88.

Aşgabat şäher 11-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Oguz han köçesiniň 128-nji jaýy, tel.: 95-73-27; 95-73-17.

Aşgabat şäher 14-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat — 7/2 ýaşaýyş toplumy, 22-nji jaý, tel.: 51-56-70; 51-56-71.

Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Ankara köçesiniň 121-nji jaýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88.

Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., Gurtly ýaşaýyş toplumy, 37-nji jaý, tel.: 97-67-99; 97-67-98.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy, tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Gökdepe etrap köpugurly hassahana: Gökdepe ş., Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy, tel.: (800132) 4-70-01, 4-70-02.

Kaka etrap hassahanasy: Kaka ş., Ýüzbaşy köçesiniň 59-nji jaýy, tel.: (800133) 45-4-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gulmyradow köçesiniň 1-nji jaýy; tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, tel.: (800135) 4-41-14.

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy ş., Watan köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800243) 2-60-09, 2-21-36, 2-48-11.

Hazar şäher hassahanasy: Hazar ş., 33-nji ýaşaýyş toplumy, tel.: (800240) 2-40-30, 2-43-00.

Garabogaz şäher hassahanasy: Garabogaz ş., Magtymguly köçesiniň 27-nji jaýy, tel.: (800244) 4-00-70.

Gumdag şäher hassahanasy: Gumdag ş., A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800241) 4-11-43, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Serdar etrap hassahanasy: Serdar ş., Ö.Gylyçmämmedow köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş., Garagum köçesiniň 23-nji jaýy, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy: Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59.

Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Garagum köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800242) 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy: Esenguly ş., 4-nji köçesiniň 1-nji kiçi etrapçasynyň 248-nji jaýy, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez — 3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Köneürgenç ş., G.Atabaýew köçesiniň 47-nji jaýy, tel.: (800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Gurbansoltan eje adyndaky ş., Andalyp köçesiniň 21-nji jaýy, tel.: (800343) 3-15-81, 3-03-50, 3-15-71.

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Zynhary köçesiniň 31-nji jäýy, tel.: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76.

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., 3-nji kwartaly, tel.: (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Lebap şosse, 3/1-nji jaý, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 2-04-93.

Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Mukaddes Ruhnama köçesi, tel.: (800422) 6-82-23, 6-99-83, 6-90-56.

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy; tel.: (800422) 3-77-60, 3-82-52, 3-77-78.

Kerki etrap hassahanasy: Kerki ş., S.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Dänew etrap hassahanasy: Dänew ş., Dänew köçesiniň 1-nji jaýy, tel.: (800446) 2-03-46, 2-04-59, 2-25-03, 2-06-03.

MARY WELAÝATY

Mary şäher 2-nji saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 4-68-65, 4-68-60.

Mary şäher 3-nji saglyk öýi: Mary ş., Bitaraplyk köçesiniň 32-nji jaýy, tel.: (800522) 5-26-81, 5-28-58.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 6-55-23; 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge ş., G.Baýnazarow adyndaky köçesiniň 83-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.

Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagtabazar ş., Lukman-Hekim köçesiniň 10-njy jaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.

IŇ TÄZE HABARLAR

Pareho “Wilýareala” geçdi

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynda çykyş edýän “Wilýareal’ topary Frensis Koklendan soňra “Walensiýa” toparynyň kapitany bolan Dani Parehony öz düzümine goşdy. Pareho topar bilen 4...

Matuidi Amerika barýar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýarymgoragçy Bleýz Matuidi bilen şertnamasynyň tamamlanandygy mälim edildi. Taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany bes etdiler. Fransuz raýaty 2017-nji ýyldan bäri “Ýuwentus”-da çykyş...

Lihtştaýner futboly taşlady

Şweýsariýa futbol federasiýasynyň resmi web sahypasyda “Ýuwentusyň” we “Arsenalyň” öňki goragçysy Ştefan Lihtştaýner özüniň futbol ýoluny tamamlandygyny habar berdi. “Eziz janköýerlerim üçin şu wagta çenli...

Ýol hereketine gözegçiligi talaba laýyk guramak tabşyryldy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 12-nji awgustda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň ünsüni ýol-gözegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine çekdi. Döwlet Baştutany ministrligiň ähli...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hepdäniň oýunçysy yglan edildi

UEFA metbugat gullugy Ýewropa ligasynyň hepdäniň oýunçysyny yglan etdi. Ýeňiji “Sewilýanyň” goragçysy Serhiýo Regilon boldy. Ýewropa ligasynyň 1/8 final duşuşygynda futbolçy “Roma” garşy ilkinji pökgini...

Üýtgeşik telewizor

Düýn “Xiaomi” kompaniýasy hakykatdanam “Mi TV Lux Transparent Edition” atly dury, düýbi görnüp duran ilkinji telewizoryny açmak bilen hemmeleri geň galdyrdy. “Xiaomi”-iň şeýle derejedäki...

12-nji awgust Halkara Ýaşlar güni

Halkara Ýaşlar güni BMG-sy tarapyndan giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biridir. Bu sene ýaşlaryň medeni we hukuk taýdan kämil bolmaklary maksady bilen geçirilýär. 1999-njy ýylyň 17-nji dekabrynda...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...