TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

är-aýalyň deň hukuklary

Är-aýal :Bilelikdäki emläge erk etmek

Är-aýalyň bilelikdäki emläge eýelik etmäge, peýdalanmaga we erk etmäge deň hukuklary bardyr. Haçan-da olaryň biri öý hojalygyny ýöretmek, çagalara seretmek bilen meşgullanan halatynda ýa-da başga...