TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistana täze otlular getirildi

«Türkmendemirýollary» agentligi Russiýada öndürilen kuwwatly magistral teplowozlaryň bäşisini satyn aldy. Brýansk maşyngurluşygy zawodynyň («Трансмашхолдинг» PJ) hünärmenleriniň taýýarlaýan ýük otlulary, çylşyrymly ýollarda, agyr howa şertlerinde ulanmaga niýetlenenedir.

Olar ýük daşaýan we ýolagçy gatnadýan «Türkmendemirýollary» agentliginiň AGPJ-niň lokomotiwleriniň hataryna goşular. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda bellenilip geçilýär.

2020-nji ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda «Demirýollary» AGPJ-sy bilen «Трансмашхолдинг» PJ-niň arasynda baglaşylan şertnamalara laýyklykda, 2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistana Russiýada öndürilen ТЭП70БС ýolagçy otlusy we 2ТЭ25КМ magistral ýük otlusy getirilipdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan “Ýewraziýa – biziň öýümiz” sergisine gatnaşýar

Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi dörediler

«PETRONAS Çarigali» işe çagyrýar

Teswirle