TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary

Daşary ýurtda raýatlaryň konsullyk hasaba we bellige alynmagy

“Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakyndaky” Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary olaryň konsullyk okrugynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary we Konsullyk Edaralarynyň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Habarlaşmak üçin...