TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary we Konsullyk Edaralarynyň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk.

Edaranyň ady Habarlaşmak üçin belgiler
1 Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy

Nurberdiýew Sylapberdi Aşyrgeldiýewiç

ş.Wena, Argentinitrstrasse
22/2, StiegeII/EG,
tel.: 810-431503647023

turkmenistan.botschaft@chello.at

2 Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy

Işangulyýew Mekan Annamuhammedowiç

AZ1078, ş.Baku, köç.
Jalil Mammedgulzad 85/266,
tel.: 81094125963527
turkmen.embaz@gmail.com
3 Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçihanasy

Aýazow Muhammetgeldi Nurberdiýewiç

ş.Ýerewan, köç.Verin Antarayin 148/6,
tel.:+374 11 22 10 53
tmembassy@netsys.am
4 Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy

Öwezow Hoja Sapargeldiýewiç

ş.Kabul, köç. Wazir Akbar Han 13/3,
tel.: 810-93202104624

tmembkabul@gmail.com

5 Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Ilçihanasy

Ataýew Çary Kakamyradowiç

ş.Brussel, Boulevard
General Jacques 15, 1050,
tel.: 810-3226481874

turkmenistan@skynet.be

6 Türkmenistanyň Belarusiýa Respublikasyndaky Ilçihanasy

Şagulyýew Nazarguly

ş.Minsk, köç.Nekrasowa 90,
tel.: 810-375173316972

embturkm@telecom.by

7 Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçihanasy

Serýaýew Ýazmyrat Nurniýazowiç

131, Holland Park Avenue,
London W114UT,
tel.: 810-442076105239
faks: 810-442077511903
tkm-embassy-uk@btconnect.com
8 Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy

Muratow Döwletmyrat Joraýewiç

ş.Tbilisi, köç.Razmadze, 31a
tel.:995-322252963
faks: 995-322252890
el tel.: 810-995599303917

tmemb.ge1@gmail.com

9 Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Ilçihanasy C-11,West End Colony,
New-Delhi, 110021
tel: +911124116526
fax: +911124116526

tmemb.ind2@gmail.com

10 Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Via Dei Tre Orology 6, 00197

+39068081579

 

11 Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy

Gurbanow Ahmet Kakabaýewiç

ş.Tähran, köç.Watanpur Barati 34,
tel.: 810-982122206731
12 Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy

Kömekow Toýly Babaýewiç

ş.Astana, köç.Otyrar 8/1,
tel.: 810-7172211199

tmemb@astanatelekom.kz

13 Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy

Durdyýew Parahat Hommadowiç

ş.Pekin, 100016, Xiaoyunlu 18,
King’s Garden Villas,
tel.: 810-861065326975

embturkmen@netchina.com.cn

14 Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy

Mämmedaliýew Myrat Orazmämmedowiç

(Jangmun-ro 62) 1-88,

Dongbinggo-dong, Yongsan-gu, Seul.

tel.: 822-796-9975

faks: 822-796-9976

tmembassy.skr@gmail.com

15 Türkmenistanyň Gyrgyzystan Respublikasyndaky Ilçihanasy

Meredow Şadurdy Öweznepesowiç

ş.Bişkek, köç.Baýtik-Baatyr, 9
tel.: 99631288-12-32
faks: 99631288-12-33
konsullyk: 99631288-03-30

turkmenembkg@gmail.com

16 Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy

Maşalow Muhammetnyýaz Badyýewiç

ş.Kuala-Lumpur, Level 14,

Wisma Sin Heap Lee №346 Jalan Tun Razak
tel.: 810-60193663406

tkmembmalaysia@gmail.com

17 Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Ilçihanasy

Garajaýew Serdarmämmet Saparmämmedowiç

ş.Abu-Dabi, Embassy Area №29, bina №18,
tel.: 810-97124491088

tkmemb@emirates.net.ae

18 Türkmenistanyň Päkistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy

Möwlamow Atajan Nurlyýewiç

ş.Yslamabad, Parween Shakir
Road, 1-a, F-7/2,
tel.: 810-92(51)2609774

tmembislamabad@gmail.com

19 Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy

Niýazliýew Batyr Gurbanmyradowiç

ş.Moskwa, Filippowyň geçelgesi 22,
Tel.:  +7 (495) 691-65-93

Faks:  +7 (495) 691-09-35

office@turkmenembassy.ru

20 Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy

Annaýew Annamämmet Akmämedowiç

ş.Buharest, köç.Kyryngului 5,
tel.: 810-40213169067

tmembassy@clicknet.ro

21 Türkmenistanyň Saud Arabystandaky Ilçihanasy

Çaryýew Orazmuhammet Atajanowiç

ş.Er-Riýad, köç.Ahmet Al-Bikhi 4,
tel.: 810-96612052711

info@turkmenemb-sa.org

22 Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Ilçihanasy

Orazow Meret Baýramowiç

ş.Waşington, 2207,
Massachusetts Ave., NW 20008
tel.: 810-1(202)5881500

turkmen@mindspring.com

23 Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Ilçihanasy

Togalakow Hemra Amanmammedowiç

ş.Duşanbe, köç.Ahu-Babaýewa № 10,
tel.: 810-(992)2242640

turkmenemtj@gmail.com

24 Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy

Amanlyýew Işanguly Hojamuhammedowiç

ş.Ankara, KozaSokak №28, Çankaýa,

tel..: 810-903124417123

tmankara@ttnet.net.tr

25 Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasy

Mämmedow Ýazguly Öwezgylyjowiç

ş.Taşkent, Mirobad etraby,
köç. Afrosiab 19,
tel.: 810-99871256-94-02

trkmemb@mail.ru

26 Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy

Ataýew Toýly Amanmuhammedowiç

ş.Kiýew, köç.Puşkinskaýa 6,
tel.:810380442793779

ambTurkm@ukrpack.net

embassy@ambturkm.org.ua

27 Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Ilçihanasy

Rejepow Berdimyrat

Königin-Luise Str.31,
14195 Berlin
tel: +49 30 30 102451
Mail: info@botschaft-turkmenistan.de

konsulat@botschaft-turkmenistan.de

28 Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Ilçihanasy

Jumaýew Şöhrat Durdygulyýewiç

ş.Pariž,13 rue Picot 75116,
tel.: 810-33153651071

turkmenamb@orange.fr

29 Türkmenistanyň Şweýsariýa Konfederasiýasyndaky Ilçihanasy

Haljanow Atageldi Baýjanowiç

ş.Ženewa, Avenue de France 1202,
tel.: 810-41227491005 ambassador@turkmenistanmission.ch
30 Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy

Elýasow Gurbanmämet

ş.Tokio, Şibuýa-ku, Higaşi 2-6-14,
tel.: 81-3-5766-1150
faks: 81-3-5766-1151 turkmenistan.jp@gmail.com
31 Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy

Ataýewa Aksoltan Toräýewna

ş.Nýu-Ýork, United Nation Plaza 866, 424, tel.: 810-1(212)486-8908

turkmenistan@un.int

32 Türkmenistanyň Aktau şäherindäki konsullygy

Öwezow Muhammetnur Muhammetberdiýewiç

ş.Aktau Şygys – 1 mkr. 285
tel.:+7(7292)305111
aktauinfotm@gmail.com
33 Türkmenistanyň Astrahan şäherindäki konsullygy

Baýramow  Atadurdy Haldurdyýewiç

ş.Astrahan, köç.Babefa, jaý 2a, ofis 5,

tel.:810-79272850044
faks:81079618125718

tm.consulate.in.astrakhan@gmail.com

34 Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki konsullygy

Goçmyradow Aýmyrat Baýrammyradowiç

ş.Hyrat, köç.Jadde Mohaberat,
tel.: 810-937040220624

geratkons@rambler.ru

35 Türkmenistanyň Mazari-Şarif şäherindäki konsullygy

Kabaýew Bazarbaý Arazmetowiç

ş.Mazari-Şarif, köç. Ahmad
Şah Masud Şahid № 29-30,
tel.: 810-93790502002350

turkmenconmaz@rambler.ru

36 Türkmenistanyň Meşhed şäherindäki Baş konsullygy

Gaýypow Ylýas Akmuhammedowiç

ş.Meşhed, Beydane Shahidan,
Kucheye Konsulgari 34,
tel.: 810-985199940584
md@gktiri.com
37 Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy

Seýitmämmedow Myratgeldi

Ballyýewiç

ş.Stambul, Gazi Evrenos Cad.
Baharistan Sok. №13, Ýeşilkoý,
tel.:81090(212)6620221

stambultmcons@rambler.ru

38 Türkmenistanyň Frankfurt-na-Maýnedaky konsullygy

Annabaýew Orazmuhamet Amanmuhamedowiç

ş.Frankfurt-na-Maýne,
Stresemannallee 22, 60596,
tel.: 810-49-6963803963,
faks: 810-49-6996863962

turkmenkonsulat-F.a.M@t-online.de

39 Türkmenistanyň Dubaý şäherindäki Baş konsullygy

 

Amanow Yhlasgeldi Jumageldiýewiç

Jumeirah str. Villa 8, Plot 352-0573, Dubai
40 Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsullygy  

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle