TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy

Ilçihanalar we konsullyk edaralary Sosial torlarda resmi akkauntlar açdy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalary, konsullyk edaralary we halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary sosial torlarda resmi akkauntlar açdy.  Bellemeli zat, Türkmenistanyň diplomatik gulluklarynyň web saýtlary hem...

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanan brifing-duşuşygy

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we 2021-nji “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly” mynasybetli wideo aragatnaşyk ulgamy...

Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalarynyň telefon we salgylary

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi resmi web saýtynda gaýragoýulmasyz telefon nomerlerini ýerleşdirdi. Ol sanawda Türkmenistanyň Daşary işler ministliginiň, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilkanalarynyň we Daşary işler...

Türkmen bitaraplygyna bagyşlanan alymlaryň tegelek stol maslahaty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Ilçihananyň edara binasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly...

Ankara şäherinde uly led ekranda Türkmenistan barada wideorolik

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň hemmetaraplaýyn ösüşini beýan edýän wideorolikler Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň edara binasynyň...

Ankarada Türkmenistan sergisi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy  we 2020-nji Türkmenistan Bitaraplygyň Mekany ýyly mynasybetli, 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen TÜRKSOÝ guramasynyň bilelikde guramagynda...

Türkmenistanyň ilçisi Anadolu uniwersitetine baryp gördi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýew Türkiýäniň Anadolu uniwersitetine baryp görüp, bu ýerde bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdy. Türkiýäniň...

Daşary işler ministrligi: Gaýragoýulmasyz Telefon Nomerler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi resmi web saýtynda gaýragoýulmasyz telefon nomerlerini ýerleşdirdi. Ol sanawda Türkmenistanyň Daşary işler ministliginiň, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilkanalarynyň we Daşary işler...

Ankarada Magtymguly Pyragynyň heykeline gül goýmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany” diýlip yglan edilen ýylda bellenýän ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly...

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary we Konsullyk Edaralarynyň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Habarlaşmak üçin...