TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

NASA :Bir asteroid Ýere ýakynlaşyp gelýär

NASA-nyň mälim etmegine görä, Ýere äpet bir asteroid ýakynlaşyp gelýär. Ýöne howp ýok. EA2 diýlip atlandyrylýan asman jisimi Ýere 305 müň kilometr ýakynlykdan uçup geçer. Bu ýakynlaşma 22-nji martda bolar.

Deslapky maglumatlara görä, asteroidiň diametri 18 metrden 40 metre çenli ýeter. Ýere mundan ozal düşen asteroidiň 1,5 kilometr meýdanda sunamini döredendigini aýtmak gerek. ABŞ-nyň Miçigan uniwersitetiniň alymlary 66 million ýyl mundan ozal Ýere 14 kilometrlik asteroidiň hem düşendigini aýdýarlar.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle