TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Beýik Watançylyk urşy

4543 adam ýubileý medaly bilen sylaglanýar

Ata Watan Eserleri
Ýakynda hormatly Prezidentimiz Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlary, olaryň ýanýoldaşlaryny, şeýle-de tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna»...