TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Indoneziýada konteýner myhmanhanasy guruldy

Indoneziýanyň Tangerang şäherinde konteýnerlerden ýasalan Kubika atly myhmanhana myhmanlaryny garşy alýar.

Öz düýbünde beton ulanmaýan myhmanhana 174 gapdan ýasaldy.Myhmanhana, 133 otagly bolup, ýaşyllyga we gaýtadan işlemäge üns berýän durnukly ekologiki düşünjesi bilen ünsi özüne çekýär.Myhmanhana, 133 otagly bolup, ýaşyllyga we gaýtadan işlemäge üns berýän durnukly ekologiki düşünjesi bilen ünsi özüne çekýär.

TNGIZT bilen “Petro Gas LLP” kompaniýasy şertnama baglaşdy

 

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle