TEHNOLOGIÝA

Päk ahlaklylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Nakyllarymyzy  dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris.

Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda,  Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda, Maşgala, är-aýal hakynda,  Adam we adamkärçilik mertebeleri hakynda, Akyl we akyllylyk barada, dil, söz hakynda, At-bedew hakynda nakyllary, şeýle hem Ýagşylyk-ýamanlyk hakynda nakyllaey  Iňlis dilinde ýetirdik. Indi bolsa Size Päk ahlaklylyk barada nakyllary Iňlis dilinde ýetirýäris.

Siz bu nakyllary www.makulsozluk.com  saýtynyň “Türkmen Nakyllar”  bölüminden şu ýere basyp doly okap bilersiňiz!

Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasynda hem Türkmen nakyllarynyň bardygyny ýatladýarys.! Android ulgamynda işleýän Täzelenen “Makul Sözlük Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

 

  1. Aç başym, dynç gulagym. Garyplyk – pyssy-pujurlyk etmekden ýegdir. – A clean fast is better than a dirty breakfast.

***

  1. Ak göwünliň aty armaz, dony tozmaz. Päk wyždan – ömürlik abraý.

– A good conscience is a constant feast.

***

  1. Arassa ynsap töhmetden gorkmaz. Wyždany päk ynsap odundan (ezýedinden) gorkmaz. – A clear conscience laughs at false accusations.

***

  1. Düýe öz örküjini görmän, beýleki düýäniň örküjini görýär. – A camel does not see its own hump but sees that of its friend.

***

  1. Hasaby päk bolanyň ýüzi ak bolar. – A clean hand wants no washing.

***

  1. Päk ahlaklylyk jemgyýetdäki eýeleýän wezipäňden ýokary sylanylýar. – Kind hearts are more than coronets.  Syn.: Virtue is its own reward

 

  1. 8. Ynsaplynyň wyždany päk. A clear conscience is a soft pillow.

***

Az ýygsaň-da, halal ýyg. – Save a fortune, but make it halal (honesty).

                                                   ***

  1. Garyplyk – pyssy-pujurlyk etmekden ýegdir. Aç başym, dynç gulagym. – A clean fast is better than a dirty breakfast.

***

  1. Ygrary bolmadygyň, imany bolmaz. He, who doesn’t keep his promise, he has no iman (belief).

“Windows” üçin Sözlük: “Makul Sözlük”

Ýagşylyk-ýamanlyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer