Tag : söýgi setirler

Ata Watan Ylhamy

“Ýürek Sözüm” : Agamyradowa Ogulabat Agamyradowna

Baş Redaktor
“ÝÜREK SÖZÜM” Ylym-bilim diyip, çykdym yollara, Özge ýurda gadamlarymy basdym. “Ynanýaryn, başararsyň, ýeňersiň” Diýlen beýik söze, men gulak asdym. Saçlarymy sypap, daran günleriň, Dolanyp gelmegini,...
JEMGYÝET

Eserlerde söýgi setirleri : Owadan söýgi

Baş Redaktor
“Ol özüniň zenanyna diňe ýakynlygyna däl, eýsem indi ol pikirlerinde azaşdy, nirede söýeniniň başlap, nirede özüniň gark bolýanyny bilmedi”. (Lew Tolstoý “Anna Karenini”) Söýgi —...
MEDENIÝETTESWIRLER

Türkmen gyz-gelinleriň waspyny edip…

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda zenanlara, gyz-geliniň terbiýesine juda uly üns berilýär. Türkmeniň milli öwüşginli egin-eşiklerini geýnip, uz basyp ýöräp gelýän türkmen zenany gözelligiň nusgasydyr. Çünki türkmeniň ajaýyp keşdeleri,...