Tag : Sakarçäge etraby

Ata Watan Ylhamy

Alkyşnama….: Orazbibi Muhammetdurdyýewa

Ata Watan Eserleri
            ALKYŞNAMA  Watana yşkymyz söýgiň süňňünde Ykbala ýalkym bar, her dem, her günde Geljege hyjuw bar ýaşlaň köňlünde Ýaşlygymyza ýakym,...
SIZDEN GELENLER

Mekdebe çenli çagalar edaralarynda tejribeleri öwrenmek işi

Ata Watan Eserleri
Islendik hünäri kämilleşdirmekde tejribe toplamagyň, ony öwrenmegiň we ýaýratmagyň ähmiýeti möhüm hasaplanýar. Bilim-terbiýeçilik işgärini hünär babatda kämilleşdirýän, kärine bolan söýgini artdyrýan çelgi hem hut tejribe...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 08.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH). Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany. Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyny dakmak hakynda»,Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Ykdysady habarlar:...