“Google I / O” konferensiýasy

“Google” kompaniýasy her ýyl geçirilýän “Google I / O” döredijiler konferensiýasynyň nobatdaky konferensiýasyny 18-nji maýdan 20-nji maý aralygynda geçiriljekdigini resmi taýdan tassyklady. Bu barada kompaniýanyň ýolbaşçysy Sundar Piçai habar berýär. “Google I / O” konferensiýasy şu ýyl onlaýn ýagdaýda geçiriler we hemmeler tomaşa etmek üçin ähli mümkinçilikeler dörediler.

Döredijiler konferensiýasynyň dowamynda täze “Android 12” operasiýa ulgamynyň resmi taýdan tanyşdyrylyş dabarasynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Şeýle hem tejribeli döredijileriň gatnaşmagynda dürli tehniki seminarlar geçiriler.

Mundan başga-da konferensiýada täze “Android 12” operasiýa ulgamy deslapky formatda elýeterli bolar. Şondan soňra bolsa bu operasiýa ulgamynyň beta görnüşiniň synag işleri başlar, kompaniýa bolsa operasiýa ulgamynyň soňky çykjak görnüşiniň senesini mälim eder. “Google” kompaniýasy wirtual kömekçisi “Google Assistant”, “Chrome Browser” we beýleki hyzmatlary üçin täzelikleri barada paýlaşar diýip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär.

Okap bilersiňiz  Sürüjisiz ulaglaryň ýene-de biri tanyşdyryldy

 

Terjimeçilik hünärini öwretmegiň usulyýeti