TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Cehennem Kapısı Türkmenistan

Foto Habar: “Garagum ýalkymy”

Ata Watan Eserleri
Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. “Garagum ýalkymynyň” täsinlikleri barada gysgaça… Derweze irki döwürlerde gazylyp...