SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi

2022-nji ýylyň 1-nji iýulyndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. 

Uçuşyň ugryGatnaw belgisiUçýan güniUçyan wagtyGonýan wagty
Aşgabat – DaşoguzT5-101her gün06-0006-50
Aşgabat – DaşoguzT5-1051,3,4,6,717-2518-15
Aşgabat – DaşoguzT5-111219-0019-50
Aşgabat – DaşoguzT5-113209-5010-40
Aşgabat – DaşoguzT5-103409-5010-40
Aşgabat – DaşoguzT5-107518-1019-00
Aşgabat – TürkmenabatT5-171her gün06-1007-00
Aşgabat – TürkmenabatT5-175her gün17-3018-20
Aşgabat – MaryТ5-127her gün06-2007-00
Aşgabat – MaryТ5-1311,2,4,5,6,717-5518-35
Aşgabat – MaryТ5-125309-5010-30
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-241her gün06-3007-30
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-2451,5,721-1522-15
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-2432,3,4,5,6,710-0011-00
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-249110-5011-50
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-2472,3,4,5,718-0019-00
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-231610-5011-50
Aşgabat – TürkmenbaşyT5-251620-1521-15
Aşgabat – KerkiT5-3131,2,3,4,6,710-0011-00
Aşgabat – KerkiT5-315509-5010-50
Daşoguz – AşgabatT5-102her gün07-5008-40
Daşoguz – AşgabatT5-1061,3,4,6,719-1520-05
Daşoguz – AşgabatT5-112220-5021-40
Daşoguz – AşgabatT5-114216-0016-50
Daşoguz – AşgabatT5-104415-2516-15
Daşoguz – AşgabatT5-108520-0020-50
Türkmenabat – AşgabatT5-172her gün08-0008-50
Türkmenabat – AşgabatT5-176her gün19-2020-10
Mary – AşgabatТ5-128her gün08-0008-40
Mary – AşgabatТ5-1321,2,4,5,6,719-3520-15
Mary – AşgabatТ5-126316-0516-45
Türkmenbaşy – AşgabatT5-242her gün08-4009-40
Türkmenbaşy – AşgabatT5-2461,5,723-15*00-15
Türkmenbaşy – AşgabatT5-2462,3,4,5,6,712-0013-00
Türkmenbaşy – AşgabatT5-250118-1019-10
Türkmenbaşy – AşgabatT5-2482,3,4,5,720-1021-10
Türkmenbaşy – AşgabatT5-232618-0519-05
Türkmenbaşy – AşgabatT5-252622-1523-15
Kerki – AşgabatT5-3141,2,3,4,6,712-0013-00
Kerki – AşgabatT5-316516-0017-00
Daşoguz – TürkmenbaşyT5-235211-4012-50
Daşoguz – MaryT5-225411-4012-30
Daşoguz – KerkiT5-344514-0015-00
Türkmenbaşy – DaşoguzT5-236214-0015-00
Mary – DaşoguzT5-226413-3014-25
Kerki – DaşoguzT5-343511-5013-00
Türkmenabat – TürkmenbaşyT5-336615-1516-15
Türkmenbaşy – TürkmenabatT5-335613-0014-15
Mary – DaşoguzT5-226413-3014-25
Mary – TürkmenbaşyT5-229311-3012-50
Daşoguz – MaryT5-225411-4012-30
Türkmenbaşy – MaryT5-230313-5015-05
Türkmenbaşy – DaşoguzT5-236214-0015-00
Türkmenbaşy – MaryT5-230313-5015-05
Türkmenbaşy – TürkmenabatT5-335613-0014-15
Türkmenbaşy – KerkiT5-341113-0014-30
Kerki – DaşoguzT5-343511-5013-00
Kerki – TürkmenbaşyT5-342115-3017-10
*Uçuş rejesi üýtgäp biler

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň gowy howa menzili sanawynda Katar birinjiligi eýeledi

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

“Laçyn syry” – ýüzler üçin täsirli we tebigy melhem

Ata Watan Eserleri

Hoşimin, Milan, Jidda, Bangkok, Kuala Lumpur ugurlary boýunça awiabiletleri satuwda

Aşgabat-London-Aşgabat howa gatnawy ýola goýlar

Bütindünýä saglyk gününde köpçülikleýin welosiped ýörişi guralar