PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk.

Edaranyň ady Ýolbaşçy Salgysy, telefon belgileri
1 Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Togan Oral Aşgabat ş. Şewçenko köç,9
tel: 94-14-61 faks: 94-19-15
2 Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Golam Abbas Arbab Hales Aşgabat ş. Tähran köç, 3
tel 34-93-61, 34-14-41 faks: 34-22-98
3 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Метью Стефен Климов Aşgabat ş. Puşkin köç., 9
tel: 94-00-45 faks: 94-26-14
4 Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Blohin Aleksandr Wiktorowiç Aşgabat ş. Gypçak köç., 43
tel: 48-07-65, 48-06-65 faks: 48-10-64
5 Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Sun Weýdun Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 45
tel/faks : 48-81-05
6 Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Halil Ahmet Bajwa Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 4/1
tel.: 48-21-28 faks: 48-21-29
7 Rumyniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Sorin Wasile Moldowan Aşgabat ş., M.Kösäýew köçesi, 122
tel.: 34-76-20/55, faks: 34-76-55
8 Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Naýthart Hofer-Wissing Aşgabat ş., “Ak Altyn” myhmanhanasy
ofis 101-108
tel.: 36-35-20, 36-35-15, 36-35-17
9 Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Najibullah Alihil Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 4/4
tel.: 48-07-57
10 Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Junuşaliýew Turatbek Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 17
tel.: 48-22-95, 48-22-96 факс: 48-22-94
11 Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Farruh Homiddin Şarifzoda Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 4/2
tel.:48-18-18, 48-17-45, faks: 48-18-77
12 Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Kanagawel Şrirandjani Aşgabat ş., Parahat 2/1, Ýunus Emre köçesi,
1 “Täjirçilik merkezi”
tel.: 45-61-52, 45-61-53, 45-24-25, 45-27-77
13 Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Geworkýan Arşak Aşgabat ş., Kokand köçesi, 20
tel: 369418 faks: 369419
14 Gruziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Murjikneli Mamuka Aşgabat ş., Teliýa köçesi, 58
tel: 93-62-82, faks: 93-60-14
15 Fransuz Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Fransua Delaus Aşgabat ş., Esgerler köç., 35
tel: 36-35-50 36 -34- 68
16 Ukrainanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Zinowiý Iýosipowiç Goşowskiý Aşgabat ş., Azady köçesi, 49
tel.: 94-29-58, 94-30-25 факс: 92-42-79
17 Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Kuçkarow Akmaljon Artikowiç Aşgabat ş., Görogly köç., 50А
tel – 36-90-55 faks: 36-90-57
18 Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Hýu Stenli Filot Aşgabat ş., “Ak Altyn” myhmanhanasy
tel.: 36-34-66/62/63/64,

faks – 363465

19 Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Ýerkebulan Sapiýew Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 11-13.,
tel.: 48-04-68, 48-04-69, faks: 48-04-75
20 Saud Arabystan Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Halid Bin Faýsal Mustafa Al-Sahli Aşgabat ş., Parahat 2/1 Ýunus Emre
köçesi, 1 “Täjirçilik merkezi”
tel.: 45-59-64, 45-61-25
21 Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Ilçihanasy Hassan Abdulla Al-Adab Al Zarouni Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 41/1
tel.: 48-10-26/27 faks: 48-10-97
22 Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Hasan Sultan ogly Zeýnalow Aşgabat ş., Prosweşeniýe köçesi, 44
tel.: 36-46-08
23 Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasy Rassel Paul Fitzpatrik Aşgabat ş., Görogly köçesi, 20 “A”
tel.: 92-75-46 faks: 92-36-83
24 Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Beskostnyý Wýaçislaw Wasiliýewiç Aşgabat ş., Gypjak köçesi, 55
tel.: 48-29-65, 48-29-72
25 Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Katsumata Takahiko Aşgabat ş., “10 ýyl Abadançylyk” köçesi, 60 “Paýtagt” söwda merkezi (10-njy gat)
tеl.: 47-70-81/82 faks: 47-70-83
26 Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Çin Ki Hun Aşgabat ş., Azady köçesi, 17 “А”
tel.: 94-72-87 faks: 94-72-84
27 Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasy Moşe Kamhi Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi 8 gat

tel: 46-89-02/03 faks: 46-89-01

28 Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Roseli bin Abdul Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi ofis-1, 9 gat
tel: 46-90-90, 46-86-68 faks: 46-92-29
29 Italiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Diego Ungaro Aşgabat ş., Azady köç., 139/A
tel: 369212 faks: 369329, 368106
30 Katar Döwletiniň Ilçihanasy Mubarak Abdurahman Mubarak Al-Nasr Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi 6 gat, ofis F5, F6.
tel: 46-94-00, 46-95-00 faks: 46-91-91
31 Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça býurosy Aliýa Abuşoglin Aşgabat ş., Mäti Kösäýew köç., 106
tel: 349391,345877 faks: 346628
32 Palestina döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasy Hossein Ali Mostafa Ghannam Aşgabat ş., “Ak Altyn” myhmanhanasy
tel.: 36-34-61
33 Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Ýelena Panowa Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21
tel.: 48-83-25 faks: 48-83-16
34 Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy Natia Natswlişwili Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21
tel.: 48-83-25 faks: 48-83-16
35 Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy Kristin Weýgand Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21
tel.: 48-83-25
36 Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkezi Natalýa German Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 43
tel.: 48-16-13 faks: 48-16-07
37 Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Türkmenistandaky Merkezi Natalýa Drozd Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 15
tel.: 94-60-92 faks: 94-51-16
38 Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçihanasy Diego Ruiz Alonso Aşgabat ş., M.Kösäýew köçesi, 1 geçelge, jaý 8
tel.:34-46-77 faks:34-46-78
39 Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň ýanyndaky Agentliginiň (TIKA) Türkmenistandaky wekilhanasy Aşgabat ş., Mugallymlar köçesi 1 geçelge, jaý 4
tel.: 94-53-73 94-62-82 faks: 94-52-70
40 Ýewropanyň Täzeleýiş we Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Fatih Türkmenogly Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi
tel: 46-88-19
41 Aziýanyň Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy Çang Çing Ýu Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi
tel: 46-87-30 faks: 46-87-31
42 Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasy Paulina Karwowska Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21
tel.: 48-83-99 faks: 48-83-93
43 Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Türkmenbaşy şäherindäki konsullyk nokady Alýoşin Maksim Anatoliýewiç Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesi, 81a jaýy
tel: 243 – 7-70-76 faks: 243 – 7-70-83
44 Eýran Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş Konsullygy Ahmad Reza Asghari Mary ş., Ata Köpekmergen köç., j.40
tel: 8-00522-60231
45 Owganystan Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş Konsullygy Arsala Nasratulla Mary ş., Güljemal Han k., j.35
tel: 800522 -54912 faks: 800522 -54913
46 Gazagystan Respublikasynyň Türkmenbaşy şäherindäki Konsullygy Orazaýew Muhit Sowetowiç Türkmenbaşy ş., A.Magtymow köç., j.8
tel: +993 243 5 04 49 faks: + 993 243 5 06 14

Ýene-de okaň

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy