PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Bagtyýarlyk, Berkararlyk, Büzmeýin, Köpetdag etraplarynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümleri hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde 2024-nji ýylyň 09-njy iýulynda S.Türkmenbaşy şaýolynyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda, ýagny sagat 09.00-dan-12.00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.

Işe ýerleşmek isleýän raýatlar şahsyýetini tassyklaýan resminamasy bilen bu çäre gatnaşyp, firmalaryň hödürlän iş orunlary bilen gyzyklandylar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda № 72 “Awtokombinat – Awtomenzil” täze awtobus ugry işe girizildi

CAREC institutynyň direktory wezipesiniň boş iş orny barada

Bank kartynyň CVC kodyny nädip bilmeli?

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Aşgabatdaky «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna haýsy awtobuslarda baryp bolýar?

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek