TEHNOLOGIÝA

Türkiýäniň ilkinji astronawty gaýdyp geldi

Türkiýäniň ilkinji astronawty Alper Gezerawjy we ýanyndakylary älem giňişligindäki saparyny tamamlap, yzyna dolanyp geldi. Dragon kosmos gämisi Florida ştatynyň golaýyndaky ummana gondy.

Alper Gezerawjynyň bir hepde gözegçilik astynda saklanmagyna we uýgunlaşma işini tamamlanmagyna garaşylýar.

Türk we ýanyndaky astronawtlar topary 19-njy ýanwarda kosmos giňişligine çykypdy.

Ýene-de okaň

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri