Türkmenistan’daki yabancı sirk gösterisi büyük ilgi gördü

Türkmenistan’ı Yılbaşı heyecanı sardı. Yeni yıl öncesinde başkent Aşkabat’ta yabancı ülke sanatçılarının katılımıyla konser programları düzenlenirken, diğer tarafdan yabancı  ülkeden gelen sirk sanatçılarının gösterileri büyük ilgi gördü.

Türkmen Devlet Sirk salonunda yerli ve yabancı sirk sanatçıları tarafından  birbirinden heyecanlı ve zevkli gösteriler sunuldu.  Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği sirkte sahnelenen yetenekler, büyük ilgi topladı.

Aşkabat’taki sirk salonunda akrobasi gösterileri, jonglörler, palyaçolar, kukla ve sihirbazların gösterileri sergilendi. Rus sirk ustaları Aleksandr Loginov ve Vladimir Sozanov’un akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü. Rus palyaço Mihail Mingazov ise köpek ile sunduğu gösterileri izleycilerden alkış aldı.

Program kapsamında Türkmenistan’ın Galkınış atlı grubunun gösterisi de büyük beğeni topladı.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Sirkin en can alıcı gösterisi Mısırlı Hamad Kut’un 10 aslan ve 3 kaplan ile sunduğu gösteri oldu. Gümüş İdol ödülünün sahibi Hamad Kut, yaban hayvanlar ile yaptığı gösterileri çocuklarda heyecanlı dakikalar oluşturdu.

Ülkede Yılbaşı öncesinde okullarda da kış tatili başlıyor. Bu nedenle 18 Aralık 2016 ve 22 Ocak 2017 tarihleri arasında Türkmen Devlet Sirki’nde çeşitli yerli ve yabancı sirk sanatçılarının gösterileri sunulacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar