Türkmenistan ile Tataristan iş dünyası ortak projelere imza atacak

Türkmenistan ile Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan arasında ekonomik ilişkileri giderek arttırılıyor. İki ülkenin iş dünyasının temsilcilerinin buluştuğu görüşmelerde bir dizi ortak projeler değerlendirildi. Türkmenistan Sanayiciler ve Girşimciler Birliği heyeti, Tataristan’ın başkenti Kazan kentinde görüşmelerde bulundu. Bu ziyaret, Aşkabat-Kazan arasında başlatılan ilk tarifeli uçak ile gerçekleştirildi.

Türkmen heyeti, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile görüştü ve aynı zamanda Tataristan Bakanlar Kurulu’nda bir dizi temaslarda bulundu. Görüşmelerde özel sektördeki münasebetlerin arttırılması yönündeki konular değerlendirildi.

Türkmen işadamları, Tatarstan’daki Nefis-produkt üretim tesisleri gezdi. Bu tesiste, mayonez, ketçap, sosların çeşitleri üretiliyor. Türkmen işadamlarına, üretim tesisleri gezdirilerek, ürünlerin üretim aşamaları ve kullanılmakta olan teknolojiler hakkında bilgi verildi.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Ayrıca, Türkmenistan heyeti, Tataristan’daki Enformasyon Teknoloji parkını da gezdi. Tataristan’daki İT merkezi Doğu Avrupa’daki en büyük teknoloji merkezlerinin birisidir.

Tataristan’ın Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda, Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir dizi temaslar geerçekleştirildi.

Kazan’daki Himgrad teknokent’de Türkmen işadamları boya ve diğer ürünler, bunlardan yapılan polimerlerin üretimi için atölye ve fabrikaları inceledi. Bu tesislerde Türkmenistan’dan getirilecek ham madde ile üretim yapılması konusunda görüşmeler yapıldı.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar