TEHNOLOGIÝA

“Samsung”-yň täze eplenýän telefony

Internet neşirleriniň habar bermegine görä, şu ýylyň 5-nji awgustynda yglan edilmegine garaşylýan “Samsung” kompaniýasynyň “Galaxy Fold 2” akylly telefonlarynyň çeýe ekranyň aýratynlyklary barada maglumat berildi. “Galaxy Fold” akylly telefony 2152 × 1536 piksel durulykda 7,3 dýuýmlyk “Dynamic AMOLED” çeýe ekrany, şeýle hem diagonaly 4,6 dýuým we daşarky Super AMOLED ekrany bilen üpjün edilendir.

“Galaxy Fold 2” modeli iki paneliň aýratynlyklary gowulaşar. Şeýlelikde, içerki çeýe displeýiň ululygy 7,7 dýuýma çenli artar. Onuň ölçegi 2213 × 1689 piksel, aspekt gatnaşygy – 11,8: 9 bolar. Bu panelde 120 Hz täzelenme tizligi bolar. Daşarky ekran hatda diagonally 6,23 dýuýma çenli ulalar. “Samsung” 2267 × 819 piksel durulykda, tarapyň gatnaşygy 24.9: 9 we täzeleniş tizligi 60 Hz ýerleşdirer.

“Galaxy Fold 2”-iň esasy ekranynyň “Corning” tarapyndan öndürilen ultra inçe aýna (UTG) bilen örtüljekdigi barada habar berilýär.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt