SPORT

«Formula 1»-e täze tapgyr goşuldy  

Dünýäniň iň meşhur we iň gyzykly ulag ýaryşlarynyň biri bolan «Formula 1»-e 2022-nji ýylda ýene bir bölüm goşular. Has takygy, geljek ýyl dünýä çempionatynyň tapgyrlaryna «Maýami Grand Prisi» hem goşular.

Ýaryşyň guramaçylyk topary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Maýami şäherinde «Formula 1» ýaryşlaryny geçirmek üçin 10 ýyllyk şertnama gol çekişilendigini habar berdi.

Deslapky maglumatlara ýaryşyň Maýamidäki bölegi Amerikanyň futbol ligasynyň (NFL) iň görnükli stadionlarynyň biri bolan «Hard Rok» stadionynyň daş-töwereginde geçiriler. Bu ýerde 5,41 kilometr uzynlykdaky ýaryş ýoly bolar. 19 aýlawy bolan ýoluň käbir böleklerinde sürüjiler tizligi sagatda 320 kilometre çenli çykaryp bilerler.

Ýaryşyň geçiriljek wagty barada biraz soňrak habar berler.

Mundan ozal «Formula 1» Tehas Grand Prisini hem geçirýärdi. Şeýlelikde, ýaryş Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bir möwsümde iki gezek düşlär.

 

Türkmenabat-Stambul ýörite uçar gatnawy

 

 

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – iň gymmat topar

Ronaldo täze rekordyna barýar

Ata Watan Eserleri

1 ýyldan soňra tälimçilikden boşadyldy

“Mançester Siti” yzly-yzyna 4-nji, umumylykda 10-njy çempionlygyny gazandy

Fil Foden Angliýada “ýylyň futbolçysy” boldy

Ata Watan Eserleri

Er-Riýaddaky ýylyň boks tutluşygy: Usik Fýurini ýeňdi