“Eni” kompaniýasyndan bäsleşik

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10092919 — nebit ýataklarynda işleýänler üçin iýmit we hojalyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu baradaky bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24-nji martyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Moez.sdouga@eni.tm we Mekan.allaberdiyev@eni.tm) ibermelidir.

 

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

 

 

Aşgabadyň şäheriniň gününde doglan bäbeklere sowgatlar gowşurylar