IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Eni” kompaniýasyndan bäsleşik

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10092919 — nebit ýataklarynda işleýänler üçin iýmit we hojalyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu baradaky bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24-nji martyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Moez.sdouga@eni.tm we Mekan.allaberdiyev@eni.tm) ibermelidir.

 

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

 

 

Aşgabadyň şäheriniň gününde doglan bäbeklere sowgatlar gowşurylar

 

 

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar