BIZNES

BirŽa :17 million 500 müň dollarlyk geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal birŽasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan gelen telekeçiler poliropilen we polietilen satyn aldylar. Bulardan başga-da Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Maltanyň, Owganystanyň işewürleri tehniki kükürdi («Türkmenhimiýa» DK) satyn aldylar. Şeýle hem awtoulag, portlandsement, reňksiz list aýna, buýan köküniň ergini, ýorgan-düşek toplumlary, nah mata we ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Gonkong, Türkiýe, Serbiýa, Estoniýa, Özbegistan, Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 17 million 500 müň dollaryna golaý boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan we Beýik Britaniýadan, Türkiýeden gelen işewürler umumy bahasy 546 müň manatlykdan gowrak bolan trikotaŽ önümlerini, nah ýüplügi, buýan kökünden çaý içgilerini satyn aldylar.

Türkiýäniň işewürler toparlarynyň wekilleri içerki bazar üçin bahasy ABŞ-nyň 159 müň dollaryna golaý bolan awtomobil benzinini, ýurdumyzyň telekeçileri bolsa bahasy 1 million 365 müň manada deň bolan nebit bitumyny (TNGIZT-iň önümi) satyn aldylar.

Ýene-de okaň

“Bagtyýar” paromy Russiýa ugrady

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň welaýatlarynda mineral dökünler üçin ammarlar gurlar

Türkmen telekeçileri 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi

Almatada 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumy geçiriler

Türkmenistanyň pomidorlarynyň eksporty 3 göterim ýokarlandy