TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Apple» dükanlary gaýtadan açylýar

«Apple» kompaniýasynyň ABŞ-daky bölek satuw dükanlary mart aýynyň ortalarynda dünýädäki käbir sebäplere görä ýapylypdyr. Emma  indiki hepde kompaniýanyň käbir dükanlaryny açyp başlar. Kompaniýanyň wekili CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda «Geljek hepde ABŞ-da ýagny Idahoda, Günorta Karolinada, Alabamada we Alýaskadaky käbir dükanlary açmaga başlaýarys» – diýip, aýdýar. Apple kompaniýasynyň dünýäde 500-den gowrk dükany bolup, olaryň 271 sanysy bar. Şol sanda kompaniýanyň 70-den gowrak dükany Aziýa, Ýewropa we Awstraliýa yklymlarynda ýerleşýär. Olaryň hem ýakyn wagtda açylmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle