SPORT

“Ahal” topary Çempionlar ligasyna şowly başlady

Türkmenistanyň wise-çempiony “Ahal” topary AFK-nyň Çempionlar ligasyndaky ilkinji duşuşygyny geçirdi. Jidda şäheriniň “Şazada Abdylla al-Faýsal” adyndaky stadionda geçirilen duşuşykda “Ahal” Birleşen Arap Emirlikleriniň “Şabab Al-Ahli Dubaý” topary bilen duşuşdy. Bu duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy. Bu barada “tff.com.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Duşuşygyň 75-nji minudynda Abdy Bäşimowyň netijeli urgusy bilen öňe saýlanan “Ahal” bu goluň 4 minut yzysüresi 11 metrlik jerime urgusyndan hasaby deňletdi. Bu urgyny “Şabab Al-Ahli Dubaýyň” özbegistanly ýarymgoragçysy Aziz Ganiýew dürs ýerine ýetirdi.

“C” toparçasynyň beýleki duşuşygynda Eýranyň “Fulad Huzestan” hem-de Kataryň “Al-Garafa” toparlary duşuşdy. Bu duşuşykda hasap açylmady – 0:0.

Bu toparçanyň ikinji tapgyrynda “Ahal” “Al-Garafa”, “Şahadab Al-Ahli Dubaý” topary bolsa “Fulad Huzestan” bilen duşuşar.

 

Türkmenistanyň we Russiýanyň gümrük gulluklary hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri