MEDENIÝET

Eýranyň sergisi geçiriler

EYR-nyň Medeniýet merkezinde miniatýura, kalligrafiýa we altyn çaýmak sungatynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda sergi geçirilýär.

Sergi 4-6 aprelda Medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda geçiriler. Serginiň açylyşy 4-nji aprelda sagat 16:30 bolar.

5-nji aprelda sagat 16:00 we 6-njy aprelda sagat 17:00 Eýrandan gelen hünärmenleriň ussatlyk sapaklary geçiriler.

Giriş tölegsiz.

Ýene-de okaň

Ýazky at çapyşyk möwsümine badalga

Türkmenistanda üýtgeşik käriziň üstünden baryldy

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda we Daşoguzda akapella konserti bolar

Aşgabatda kalligrafiýa sungatynyň sergisi açyldy

Türkmenistan Hindistanda Magtymgula bagyşlanan dokumental film surata düşerer