MEDENIÝET

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Türki halklaryň medeniýeti halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde bu şäheriň häkimligi bilen bilelikde gurnamagynda 2024-nji ýylyň 7-12-nji iýuly aralygynda geçirilýän «Altyngaragöz» atly 36-njy Bütindünýä halk tanslarynyň bäsleşigine gatnaşmak üçin, ýurdumyzyň döredijilik topary Türkiýe Respublikasyna iş saparyna iberildi.

Bu barada Medeniýet ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär

Ýene-de okaň

“Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly noýabr aýynda geçiriler

“Owaz”- durşy bilen aýdym-saz    

Ata Watan Eserleri

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler