DÜNÝÄ

Ýaponiýanyň imperator maşgalasynyň resmi “Instagram” hasaby açyldy

Ýaponiýada imperator maşgalasy we olaryň alyp barýan işleriniň mahabatyny has-da artdyrmak maksady bilen jemgyýetçilik torunda resmi “Instagram” hasaby açyldy.

1-nji aprelden işläp başlan “Instagram” hasapda imperator Naruhitonyň we onuň ýanýoldaşy imperator aýaly Masakonyň gatnaşan köpçülikleýin çäreleri barada maglumat berler.

Bu hasapda ilkinji bolup, imperator Naruhitonyň we onuň ýanýoldaşy imperator aýaly Masakonyň ýanwar-mart aýlarynda köpçülikleýin çärelerine gatnaşan suratlary we wideolary ýerleşdirildi.

Şeýle hem bu hasapda mirasdüşer şazada Fumihito we mirasdüşer şa gyzy Kiko barada hem maglumatlar berler.

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi