Türkmenistan’dan İran’a doğalgaz yanıtı

Türkmenistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında başlayan doğalgaz krizi yeni bir boyuta taşındı. İran’ın borcunu ödemediği için Türkmenistan Ocak ayından itibaren doğalgaz sevkiyatını sınırladı.

Bunun akabinde İran Ulusal Gaz Şirketi Başkanı Hamid Reza Aragi Türkmenistan doğalgazının sevkiyatı ve finansal farklılıklar konusunda bir açıklama yaptı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı buna karşılık bir basın bildirisi yayınladı.

 

Dışişleri Bakanlığı’nın basın bildirisinde şu açıklamalar yer aldı;

“Türkmenistan tarafı, doğalgaz alım-satım anlaşmasının yükümlülüklerini sıkı bir şekilde yerine getirerek, İran’a yıllar boyunca kesintisiz doğalgaz sevkiyatını gerçekleştirdi. Bunun aksine, İran Ulusal Gaz Şirketi uzun bir süre ‘al ya da öde’ ilkesini ihlal ederek, Türkmen gazını istenilen miktarda almadı. Bunun yanı sıra, İran şirketi anlaşma gereğince finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, Türkmengaz Devlet Kurumu’na borçlanmıştır.

Önceden bildirildiği gibi, bu koşullar sonucunda, "Türkmengaz" mali ve ekonomik durumunun etkilenmesi dolayısıyla üretim faaliyetlerini azaltarak, İran'a doğal gaz arzını kısıtlamak zorunda kaldı.

Herkesin bildiği gibi, Türkmen tarafının girişimiyle İran Ulusal Gaz Şirketi’nin Türkmen ortaklarına karşı borçlanması yüzünden ortaya çıkan sorunları çözmek için birçok defa görüşmeler organize edilmiştir. Bu görüşmelerde, Türkmenistan’ın doğalgaz sektörünün uzmanları ortak bir çözüm bulmak ve İran tarafıın borcunu kapatmak konusunda bir takım önerilerde bulunmuştur. Ancak, ne yazık ki, bu yapıcı öneriler bugüne kadar İran tarafından gerekli desteği bulmamıştır”.

Türkmen Dışişleri Bakanlığı’nın bildirisinde, Sn Aragi’nin önyargılı ve taraflı açıkmalarda bulunduğu, İran’a doğalgaz sevkiyatında olaylara tek taraflı baktığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, İran Ulusal Gaz Şirketi’nin uluslararasi tahkime başvurmak isteyebileceği yönündeki açıklamalarına karşılık, Türkmengaz devlet kurumunun da anlaşma gereğinde böyle bir hakka sahip olduğu duyuruldu.

Bildiri de, Türkmen tarafının bir kez daha durumu çözmek için müzakerelere devam etmeye hazır olduğu belirtildi.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar