JEMGYÝET

Türkmenistan’da devlet sektöründe önemli yapılandırmalar

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, video-konferans  bağlantı sistemiyle Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarının bazıları ile hükümet toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, devlet sektöründeki önemli yapılandırmalar konusunda kararlar alındı. Ulaştırma  ve sanayi sektörü bir çatı altında toplandı, tarım, eğitim, ticaret sektörlerine yönelik bir dizi kararlara imza atıldı. Tarım, ulaştırma, eğitim, sağlık, spor, inşaat, elektrik enerji, ticaret sektörlerine yönelik 2019-2025 Kalkınma Programı taslağı görüşüldü.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ YAPILANDIRMA

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Esenmurat Orazgeldiyev, 2019-2025 döneminde tarım sektörünün gelişmesi için programın taslağının hazırlanması yönünde bilgi verdi. Söz konusu programda yurtdışından ithal edilen ürünlerin yerin dolduracak ürün üretimi, hayvancılık, kümes hayvancılığı sektörlerinin geliştirilmesi, yeni tarım ürünlerini işleme tesislerin kurulması öngörülmektedir.

Mahsul verimini arttırmaya yönelik tedbirler, arazi ve su kaynaklarının rasyonel kullanımı, eğitim araştırmalarında dijital teknolojilerin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, çevre güvenliğinin sağlanması da ön plana çıkacak.

ULAŞTIRMA  VE SANAYİ SEKTÖRÜ BİR ÇATIDA TOPLANDI: SANAYİ VE KOMÜNİKASYON BAKANLIÄžI KURULDU

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev, 2019-2025 yılları arasında sanayi, ulaştırma ve haberleşme endüstrilerinin gelişim programları hakkında bilgilendirdi. Sanayi sektörünün geliştirilmesi için son teknolojili yeniden işleme tesislerinin kurulması, inşaat sektörü için yerel hammaddelere dayalı üretimin arttırılması, ortak işletmelerin kurulması, endüstriyel sektör için yüksek nitelikli uzmanların yetiştirilmesi öngörülmektedir.

ULUSAL ÜRÜNLERİN CİRO ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ BAKANLIÄžA BAÄžLANDI

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıcov, 2019-2025 dönemi için ticaret sektörü geliştirme programları hakkında bilgilendirdi. söz konusu programda ticari işletmelerinin verimliliğini artırmak, tüketici pazarının altyapısını geliştirmek, yerli üretimi teşvik etmek, ihracat ve ithalat kombinasyonunu optimize etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için bir dizi önlemler alınacak.

Ayrıca özel sektörün genel ticaretteki rolünün daha da arttırılması, e-ticaretin yaygınlaştırılması, genel olarak Türkmenistan’ın GSYİH’nın oluşumunda ticaret payının arttırılması planlanmaktadır.

  • Ulusal ürünlerin ciro araştırma enstitüsü Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı bünyesine bağlandı.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Türkiýäniň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi