Türkmenistan’da bir günde 355 bin ağaç dikildi

Orta Asya ve Hazar Havzası’nda iklim değişikliğine karşı kararlı bir şekilde mücadele eden Türkmenistan’da sonbahar dönemi ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Ülke genelinde başlatılan ağaç dikme etkinliğine, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı.

Başkent Aşkabat’taki Yıldız otelin çevresinde yapılan etkinliğe, Türkmenistan’da bulunan yabancı ülke büyükelçileri, uluslararası örgüt temsilcileri, bakanlık ve kamu kuruluş yetkilileri ve üniversite öğrencileri katıldı. 

Etkinliğin yapıldığı alana gelen Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ilk olarak fidani toprakla buluşturdu. Ardından etkinliğe katılan konuklar, fidanları dikmeye başladılar.

Türkmenistan Devlet Başkanı, etkinliğe katılan Birleşmiş Milletler Türkmenistan Koordinatörü, BM Kalkınma Programı Daimi Temsilcisi Jasinta Barrins ile birlikte ağaç dikerek, Türkmenistan ile BM ilişkilerini değerlendirdi. Taraflar, özellikle ekoloji sorunlarının giderilmesi konusunda görüş alışverşinde bulundu.

Sayın Devlet Başkanı ayrıca, UNİSEF Türkmenistan Temsilcisi Şahin Nilofer ile de fidanları toprak ile buluşturarak, çalışma esnasında Türkmenistan ile UNİSEF arasındaki çeşitli alanlardaki ortak projeleri görüştü. Türkmenistan Devlet Başkanı, bunun yanı sıra BM Genel Sekreteri Temsilcisi, BM Önleyici Diplomasi Merkezi Başkanı Petko Draganov ile de ağaç dikti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Sayın Devlet Başkanı, ağaç dikme etkinliğine katıldıkları için yabancı ülke büyükelçilerine teşekkür ederek, Türkmenistan’ın milli ormancılık programı kapsamında bölgenin ekolojik sorunlarının giderilmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Türkmenistan’ın en kısa zamanda yem yeşil bir ülke olacağının altını çizen Sayın Devlet Başkanı, Yıldız otelin çevresinde golf sahasının kurulduğunu ve Aşkabat’ın bu bölgesinde dinlenmek için bütün imkanların oluşturulduğunu söyledi.

Türkmenistan genelinde ağaçlandırma kampanyasına 340 bin insan katılarak, 355 bin ağaç dikildi. Sadece başkent Aşkabat’ta, 34 bin insan 110 bin fidan dikti. Ülkenin diğer vilayetlerinde 306 bine yakın insan, 245 bin ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı. 

Her sene ülke genelinde 3 milyon ağaç dikiliyor. Bu nedenle, ilkbahar ve sonbaharda ağaç dikme kampanyası gerçekleştiriliyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
832TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar