Türkmenistan Spor Başarıları

Bu sene bağımsızlığının 25.yılını kutlayan Türkmenistan, Orta Asya’nın ekonomik bakımdan güçlü devletlerinden birisini teşkil ediyor. Ülkede bütün alanları kapsayan kalkınma programları kapsamında spor alanında da dev atılımlar gerçekleştirildi. Türkmenistan’da sporun geliştirilmesinin ve sağlıklı yaşam tarzının güçlendirilmesi, ülkenin devlet politikasının en önemli önceliklerinden birisini teşkil etmektedir.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un öncülüğünde Türkmenistan’da spor alanında tesisleşme faaliyetleri hızlandırıldı. Bunun sonucunda ülkede spora olan ilgi artarak, nufüsün büyük çoğunluğu spor faaliyetlerine aktif katılmaya başladı.

Ata binmeyi seven, çeşitli spor etkinliklerine ciddi merak salan Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında Türkmenistan spor ülkesine dönüştü. Son yıllarda Türkmenistan spor alanındaki elde ettiği başarılar ve ev sahipliği yaptığı spor organizasyonları ile dünya kamuoyu tarafından büyük takdir topluyor.

ORTA ASYA’NIN İLK ASYA OYUNLARINA EV SAHİPLİÄžİ YAPACAK

Ülkelerin dünya kamuoyundaki prestijini artırmasına katkı sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan unsurlarının başında sportif başarılar ve uluslararası spor organizasyonları düzenleme kapasitesi geliyor. 25 yıllık bağımsızlık karnesine büyük başarıları sığdıran Türkmenistan, 2017 yılında Orta Asya’dan ilk olarak Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak. 

2010 yılında 5. Asya Oyunları’na ev sahipliği hakkı Türkmenistan’a verildi. Türkmenistan Hükümeti, bundan sonra Asya’nın prestijli spor organizasyonluğuna ev sahipliği yapmak için hazırlıklara başladı. Aynı yıl bölgenin en büyük Olimpiyat Köyü’nün temeli atıldı. Bünyesinde 30’un üzerinde çeşitli tesisleri barındıran Olimpiyat Köyü için ciddi yatırım yapılarak, bunun maliyeti 5 milyar doları buldu. Bütün sportif tesisler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin standartlarında yapılıyor.

Sözkonusu projenin inşası tüm hızıyla daha öncesiden belirlenen program kapsamında yürütülüyor. Proje 3 aşamada hayata geçirilirken, ilk aşamasındaki tesislerin inşası Nisan 2014 tarihinde tamamlandı. 2.aşamadaki projelerin tamamı Aralık 2015 yılında teslim edildi. Üçüncü aşamadaki inşaat çalışmaları hızlandırılırdı.

Türkmenistan’da düzenlenen Asya Oyunları daha kapsamlı bir hal aldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un yoğun çabaları sonucunda bu organizasyona 45 Asya ülkesi yanı sıra 17 Okyanus ülkelerinde katılması kararlaştırıldı. Böylece, 62 ülkeden sporcular 21 dalda madalya için ter dökecek. Türkmenistan’da Asya Oyunları hazırlıkları kapsamında birçok spor dalında test oyunları gerçekleştirildi.

FARKLI ASYA OYUNLARINA BAŞLAMA ETKİNLİÄžİ

Türkmenistan, bu oyunların başlamasına kısa süre kalması dolayısıyla farklı bir başlama etkinliği ile göz doldurdu. Asya Oyunları’nın başlamasına 500. gün kalması münasebetiyle bu oyunların simgesi olan Ahalteke atlarının yürüşü başlatıldı. Bununla ilgili düzenlenen törene katılan Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Asya Oyunları’nın ülkesinin tarihinde bir ilk olacağını ve bunu en üst düzeyde organize ederek, akıllarda kalması için çaba göstereceklerini söyledi. Bu çerçevede, atlı yürüşü başlatılarak,  17 atlı grubu ülkenin 5 vilayetinde 100’er gün bulunarak, 17 Eylül 2017 tarihinde Asya Oyunları’nın açılış töreni için Olimpiyat Köyün’deki dev stadyuma giriş yapacak.  

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Italiýa uly hasaply ýeňiş bilen başlady

KISA DÖNEMDE DEV ATILIMLAR

Türkmenistan’da spor alanındaki tesisşleme hızla devam ediyor. 2009-2015 yılları arasında ülke genelinde 157 spor okulu ve tesisi inşa edildi. 2009 yılında bir sene içinde sadece 6 spor tesisi inşa edilirken, ondan sonraki dönem bu alanda ciddi yatırımlar yapılarak, tesislerin sayısı 157’e çıkarıldı.  Türkmenistan’ın ciddi tesisleşme hamlesi, hemen her türlü spor organizasyonunu yapmasına olanak sağladı. Ayrıca, spor altyapısının oluşturulması Türkmen sporcuların uluslararası başarılarını da tetikledi.

Türkmen sporcuları 2015 yılında 162 uluslararası spor organizasyonluğunda yer aldı. Bu spor etkinliklerinde toplam 411 madalya kazanıldı. Bu madalyaların 143’sü altın, 98’si gümüş ve 170’si bronz.

2016 yılının ilk 5 ayında Türkmen sporcuları 72 uluslararası turnuvaya katıldı. Sporcuların katıldığı turnuvalardan elde ettiği madalya sayısı 219’a ulaştı. Bunun  74’sü altın, 68’si gümüş ve 77’si bronz madalyalardır. Geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında 81 madalya çok olduğu görüldü. Sözkonusu madalyaların 11 tanesi dünya şampiyonlarında kazanılması büyük başarıdır.

ÇEŞİTLİ SPOR DALLARI GELİŞTİRİLDİ

Türkmenistan’da yaygın olan spor dalları ile birlikte birçok dallara olan ilgi katlanarak artmaktadır. Ülke genelinde buz hokeyi, buz pateni ve motor sporlarına olan merak giredek artıyor. Bu alanda sporcuların yetişdirilmesi ve spor takımlarının kurulması yönünde büyük çalışmalar yapıldı.

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020 futbol çempionaty badalga alýar

Motor sporlarına büyük ilgi gösteren Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un öncülüğünde Türkmenistan Motor Sporları merkezi kuruldu.

Türkmenistan’da her sene ‘Sağlık ve Mutluluk’ adı altında spor eetkinlikleri düzenleniyor. 30 gün devam eden etkinliklere ülkedeki bütün kurum çalışanları yanı sıra okul ve üniversite öğrenciler katılıyor. Bu organizasyonluğun amacı ülkede sağlıklı neslin yetişdirilmesi ile bütünleşmiştir.

SPOR MEDYA FORUMLARI DÜZENLENİYOR

Türkmenistan’da sporun yaygınlaştırılması ve Asya Oyunları’nın tanıtılması amacıyla uluslararası düzeyde medya forumlar düzenleniyor. Media Forumların düzenli olarak gerçekleştirilmesi Türkmenistan'ın spor aracılığıyla dünyaya açılma isteğinin açık kanıtıdır.

En son geçtiğimiz günlerde Asya Spor gazetecileri günü ve V. Asya Oyunlarına adanan medya forumu gerçekleştirildi. "Atavatan Türkmenistan" uluslararası dergisinin de sponsorluğunu üslendiği forumun katılımcıları yabancı medya mensuplarının temsilcilerinden, 29 ülkeden spor uzmanlarının yanısıra Türkmenistan’ın ilgili basın mensuplarından oluşmuştur.

Kaynak  Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar