Türkmenistan ile Malezya ilişkilerinde yeni dönem

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Asya-Pasifik ülkesi Malezya’ya ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdi. 7 Ekim akşam saatlerinde Kuala Lumpur’a gelen Sayın Devlet Başkanı, dün sabah başkent Kuala Lumpur'dan 20 kilometre uzaklıktaki Putrajaya kentinde ikamet edilen Malezya Başbakanlık Binası’na gitti. Başbakanlık Binası’nda Sayın Devlet Başkanı’nı, Malezya Başbakanı Datuk Seri Najib Tun Razak karşı aldı.

Resmi karşılama töreninden sonra ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın bu ziyaretini her iki ülke büyük önem veriyor. Söz konusu ziyaret yeni işbirliği kapılarını açacak.

HÜKÜMETLERARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Malezya Başbakanı Datuk Seri Najib Tun Razak geniş katılımlı hükümetlerarası görüşmelere katıldı. Taraflar ikili işbirliğinin geliştirilmesine bağlı olduklarını dile getirdiler. Dış politikada özellikle uluslararası örgütler bazındaki işbirliği münasebetlerini ele aldılar.

Ayrıca, ticaret ve yatırım sektöründeki işbirliği alanlarına öncelik verildi. Enerji alanındaki işbirliği görüşmelerin önemli gündem maddelerinin birisini teşkil etti. Bu alanda Petronas şirketinin Türkmenistan’daki faaliyetleri değerlendirildi.

Hükümetler arası görüşmede, yüksek teknoloji, bankacılık, inşaat, tarım ürünlerinin yeniden işlenmesi, gıda sanayisi ve turizm alanındaki işbirliği olanakları masaya yatırıldı.

Geçen sene düzenlenen Türkmenistan-Malezya İş Forumu’nun önemine değinen Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2017 yılında Aşkabat’ta aynı forumun tekrar gerçekleştirilmesi konusunda teklifte bulundu.

Ulaştırma sektöründeki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Türkmenistan’ın Malezyalı şirketleri ulaştırma, iletişim, Hazar Denizi’nin kıyısındaki altyapı projelerde görmek istediği kaydedildi.

Sayın Devlet Başkanı, bu konuyla ilgili olarak Malezya’’nın üst düzey yetkililerini 26-27 Kasım tarihlerinde Aşkabat’ta Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa düzenlenecek 1. Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na davet etti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

İKİLİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Resmi görüşmelerin kapsamında bir dizi ikili anlaşmalara imza atıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Malezya Başbakanı Datuk Seri Najib Tun Razak ortak bildiriye imza atarken, hükümet üyeleri tarafından Türkmenistan ile Malezya arasındaki ekonomik, bilim ve teknik işbirliği anlaşmasına ve spor alanında işbirliği memorandumu imzalandı.

– TÜRKMENİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEÄžİZ –

Resmi görüşmelerden sonra Liderler ortak basın toplantısı düzenlendi. Malezya Başbakanı Datuk Seri Najib Tun Razak yaptığı basın açıklamasında, Türkmenistan ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydetti. Ev sahibi Başbakan, Türkmenistan’ın petrol devi Petronas’ın petrol ve kimya sanayi alanında önemli projelere üslenmesini istediğini belirtti. Petronas’ın 1996 yılından bu yana 10 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Rezak, Türkmen tarafının daha fazla projede yer almasını ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan projesine katılmasına sıcak baktığını ifade etti.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da, Petronas’ın Türkmenistan’da başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini kaydederek, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin geliştiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sayın Devlet Başkanı, daha fazla Malezyalı şirketleri ülkesinde görmek istediğini ve çeşitli alanlarda işbirliği yapılabileceğini vurguladı. Türkmenistan Lideri, enerji, iletişim, bankacılık, inşaat, kimya, yüksek teknoloji ve turizm sektörlerindeki Malezyalı şirketler ile ortak çalışabileceklerinin altını çizdi.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Malezya ziyareti kapsamında Petronas şirketinin başkanı ve Malezya Parlamentosu alt kanadı Başkanı ile görüştü.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar