Türkmenistan ile Afganistan diplomatik ilişkilerinin 25.yılını kutladı

Türkmenistan ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 25.yılı kutlandı. Sözkonusu yıldönümü dolayısyla Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda resim sergisi düzenlendi.

Etkinliklere katılmak üzere Aşkabat’a Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasir Ahmad Andiş öncülüğünde heyet geldi. Resim sergisinde konuklar iki ülke arasındaki ilişkileri yansıtan eserler ile tanıştı.

Daha sonra brifing düzenlenerek, Türkmenistan ve Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcıları birer konuşma yaptı. Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev, iki ülke arasındaki münasebetlerin dostluk ve kardeşlik ruhunda devam ettirildiğini kaydetti. Türkmen Bakan Yardımcısı, Türkmenistan tarafsızlık statüsü kapsamında Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması, ülkenon sosyo-ekonomik açıdan kalkınması için önemli katkı sağladığını ifade etti.

Afgan Bakan Yardımcısı Nasir Ahmed Andiş ise konuşmasında, bu etkinliklere katılmak için aldıkları davetten büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, ülkeler arasındaki ilişkileri karşılıklı güven ortamında sürdürüldüğünü ifade etti.

Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nda iki ülke heyetlerinin arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, sözkonusu ikili münasebetleri uluslararası örgütler bazında da devam ettirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar