Türkmenistan Elektrik Enerji Sergisi Düzenleniyor

Dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip olan Türkmenistan’da elektrik enerjisi konulu Uluslararası bir sergi düzenleniyor. Dünyanın en zengin 4. Doğalgaz kaynaklarına sahip Türkmenistan’da elektrik enerjisinin ihracatı da önemli bir gelir kalemi olarak dikkat çekiyor.

Türkmenistan’da her sene Eylül ayının ikinci Cumartesi günü elektrik enerji sektöründe çalışanların günü olarak kutlanıyor. Bu sektörel bayram dolayısıyla Türkmenistan Enerji Bakanlığı ile Türkmenistan Sanayi ve Ticaret Odasının ortaklaşa düzenleyeceği uluslararası fuara dünyanın 14 ülkesinden enerji alanında faaliyet gösteren dev şirketleri katılıyor. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Rusya, Japonya gibi ülkelerden General Electric, Schneider electriс, Siemens, Çalık Enerji, Metro Elektrik, Kastro kablo, Sumitomo Corporation, Ethos energy gibi çok sayıda yabancı şirket, katılım sağlıyor. Yurtdışından çok sayıda firmanın bu fuara özel ilgi göstermesi, Türkmenistan’da elektrik enerji alanında işbirliği için önemli potansiyelin olduğunu gösteriyor.

Ekonomik büyüme rakamları ile uluslararası finans kuruluşlardan tam not alan Türkmenistan’da elektrik enerji sektörünü daha da geliştirmek amacıyla 2013-2020 yıllarını kapsayan kalkınma programı hazırlandı. Bu kalkınma programı kapsamında sektörde bir dizi yatırımlar planlanıyor.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Ülke genelinde elektriğin evlere, üretim tesislerine, kurum ve kuruluşlara güvenli ve kesintisiz sağlanması için önemli projelere imza atılıyor. Bunun için Türkmenistan’ın tüm vilayetlerinde yeni  elektrik santralleri inşa ediliyor. Mevcut santrallerin kapasiteleri arttırılıyor.

Türkmenistan’da elektrik enerjisinden sorumlu olan Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkmenenergo devlet kurumunun kontrolünde 13 tane elektrik santralı bulunuyor. Söz konusu santrallerin kurulu gücü 5,5 gigawatta kapasitesindedir.

Türkmenistan üretilen elektriğin bir bölümünü yurtdışına da ihraç ediyor. Halihazırda İran ve Afganistan’a elektrik ihracatını gerçekleştiren Türkmenistan, önümüzdeki dönemde Pakistan, Ermenistan, Tacikistan gibi ülkelere de elektrik ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ülkede 2016 yılının Ocak-Temmuz aylarında 13 milyar 635 milyon kilovat-saat elektrik üretildi ve bunun 2 milyar 160 milyon kilovat-saati yurtdışına ihraç edildi.

Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı – Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar