SPORT

Tokio 2020 oýunlary süýşirilmegine garaşylýar

Şu ýylyň iýul aýynda geçiriljek Tokio-2020 tomusky Olimpiýa oýunlary bilen, halkara Olimpiýa oýunlary komiteti türgenleriň we myhmanlaryň «koronawirus» ýokanç keseli bilen ýüzbe-ýüz boljak töwegelleçilikleri göz öňüne tutup oýunlary yza süýşürmegi meýilleşdirýärler. Çünki häzirki wagtda dünýä belli käbir türgenleriň bu ýokanç keseli bilen göreşýändigi hemmelere mälimdir. Şonuň üçin bu oýunlaryň indiki ýyla geçirilmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi