JEMGYÝET

Taryhda şu gün — 26-njy dekabr

Şu gün 26-njy dekabr, ýylyň 360-njy güni. Geliň, 26-njy dekabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň.

Taryhy wakalar:

2012 — Hytaýyň Pekin şäherinden Guançžou şäherine çenli dünýäniň iň uzyn ýokary tizlikli demir ýoluny açdy.

1941 — ABŞ-nyň prezidenti Franklin D. Ruzwelt noýabr aýynda dördünji penşenbe güni ABŞ-da Şükür güni (Thanksgiving day) hökmünde bellemek hakyndaky kanuna gol çekdi.

1975 — «Tu-144» dünýädäki ilkinji täjirçilik ýokary derejeli uçar vokary hilliligi «Mach 2»-den öňe geçdi.

1990 — Garri Kasparow küşt boýunça dünýä çempionatyny saklamak üçin rus kärdeşi Anatoliý Karpowy ýeňdi.

1978 — Hindistanyň 4-nji premýer-ministri Indira Gandi tussaglykdan boşadyldy

Dünýä inenler:

1872 – Norman Angell — iňlis žurnalisti, akademik we syýasatçy, Nobel baýragynyň eýesi.

1890 – Konstantinos Georgakopulos — grek aklawçysy we syýasatçysy, Gresiýanyň premýer-ministri.

1986 – Selen Soýder — türk aktrisasy. Dünýä gözleri (2007) bäsleşiginiň ýeňijisi.

1986 – Kit Harington — iňlis aktýory.

1984 – Leonardo Giraldini — italýan regbi oýunçysy.

Aradan çykanlar:

1999 – Şankar Daýal Şarma — hindi akademigi we syýasatçysy, Hindistanyň 9-njy prezidenti.

2006 – Gerald Ford — amerikanyň serkerdesi, aklawçy we syýasatçy, ABŞ-nyň 38-nji prezidenti.

2014 – Leo Tindemans — Belgiýanyň 43-nji premýer-ministri.

2000 – Jeýson Robards — amerikaly aktýor.

2016 – Jorj S. Irwing — amerikaly aktýor, aýdymçy we tansçy.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara