Seçimlerde 3.2 milyon seçmen sandığa gidecek

Yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde 3 milyon 223 bin 455 seçmen kayıt altına alındı. Türkmen Devlet Haber Ajansının verdiği bilgiye göre Türkmenistan’da toplam 3 milyondan fazla seçmen bulunmaktadır. Türkmenistan’da 70 bin 379 seçmen ilk defa oy kullanacak. Yurt içinde 2548, yurt dışında 39 seçim bölgesi hareket edecek.

Seçmenlerin Başkent Aşkabat ve eyaletlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Balkan eyaletinde 272 seçim bölgesi hareket ederken, toplam da 270 bin 545 seçmen oy kullanacak. Deniz kenarındaki eyalette 4387 seçmen ilk defa oy kullanacak.
  • Ahal eyaletinde 412 bin 695 seçmen 364 seçim bölgesinde oy kullanacak. İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 8267 kişidir.
  • Aşkabat şehrinde 292 sandık kurulurken, seçmen sayısı 421 454 olarak kayıt altına alındı. İlk defa 14.405 genç Aşkabatlı oy kullanacak.
  • Daşoğuz eyaletinde 518 sandık kurulurken, 687 bin 6 kişi sandık başına gidecek. Genç seçmenler ise 13 bin 347 olarak kayıt alındı.
  • Lebap eyaletinde 558 sandık kurulacak ve 674 bin 456 kişi oy kullanacak. İlk defa oy kullanacak genç seçmen ise 13.037 olarak belirlendi.
  • Marı eyaleti en çok seçmenin bulunduğu eyalet olup, bu eyalette 757 bin 299 seçmen 544 sandıkta oyunu kullanacak. İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 16 bin 936 kişidir.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar