TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«Samsung Galaxy Z Flip» telefonynyň meşhurlygy artýar

“Samsung” kompaniýasyny her ýylda ýokary hilli, dürli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan akylly telefonlary ulanyjylara hödürleýär. Ynha bu kompaniýanyň täze öndüren «Samsung Galaxy Z Flip» eplenýän ekran şekilde akylly telefonunyň abraýy barha artýar. Bu barada kompaniýa öz “YouTube” ýaýlymynda telefonyň aýratynlygy bilen tanyşdyrýan wideo hödürledi.

«Samsung Galaxy Z Flip»  akylly telefonunyň ekrany merkezinden deň ikä bölünýär. Haçan-da ekran eplenip, ikä bölünen halatynda olaryň hersi aýry işleri ýerine ýetirýär. Meselem: ekranyň ýokarky bölegi wideo görkezýän bolsa aşaky bölegi wideolara teswir goýmak we wideolaryň sanawyny görmek ýaly hyzmatlary amala aşyrýar.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle