SPORT

Kartondan futbol janköýerleri

Germaniýanyñ “Borussiýa Mýunhengladbah” topary 27-nji tapgyrda geçiriljek “Baýer Lewerkuzen” oýunda özüniñ stadionynda 12 müñ karton tomaşaçylaryñ ýerleşdiriljekdigini habar berdiler. “Express.de” internet neşiriniň habar bermegine görä, bu guraljak şekiller-“Hiç zada seretmezden şol taýda bol” diýen şygaryñ astynda geçiriler. Tomaşaçylar 19 ýewro özüniñ kartondan ýasalan ekiz taýyny stadionda geçiriljek duşuşykda ýerleşdirmek mümkinçiligini alar, olaryñ 4 ýewrosy haýyr-sahawat gaznasyny tabşyrylar. Guramaçylar başda tomaşaçylardan 1-2 müñ sargyt garaşýardylar. Emma 20 müñden gowrak tomaşaçy özüniñ kartondan edilen şekilini sargyt etmek boýunça ýüz tutdylar.

“Borussiýa Mýunhengladbah-Baýer Lewerkuzen” duşuşygy 23-nji maýda sagat 18:30-da başlanar. Häzirki wagtda Mýunhengladbahlylar 52 utuk toplap, üçünji orny eýeläp gelýärler. Lewerkuzen 50 utuk toplap, bäşinji orny eýeleýärler.

Ýene-de okaň

“Inter” topary Italiýanyň çempiony boldy

Merkezi Aziýanyň iň uly stadiony gurulýar

17 ýaşyndaky hindi küştçiniň üstünligi

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Dünýä çempiony 58 ýaşynda futbola dolandy