İtalya Büyükelçisinden veda ziyareti

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, görev süresi sona eren İtalya’nın Aşkabat Büyükelçisi Marco Mancini’ni kabul etti. 

İtalyan diplomat, Türkmenistan ile ülkesinin uzun vadeli işbirliğinin kurulması ve bu münasebetlerin güçlendirilmesi için çalıştığını kaydederek, bu ülkede çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükelçi,  gelecekte de, Türkmenistan hakkında bildiklerini İtalya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde anlatmaktan büyük gurur duyacağını belirtti.

Türkmen Lider, Türkmenistan ile İtalya arasındaki işbirliğinde gelinen mevcut düzeyden memnuniyet duyduğunu kaydederek, bundan sonra da, İtalya ve Avrupa Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verileceğini söyledi.

Devlet Başkanı ve Büyükelçi, iki ülke arasındaki işbirliği imkânlarını değerlendirdi. Özellikle enerji, ulaştırma, iletişim, tarım, ticaret ve diğer alanlardaki işbirliği olanaklarını görüştüler. Ayrıca, bilim, kültür eğitim, sağlık ve turizm alanlarına da altı çizildi.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

İtalya Başbakanı Türkmenistan’ı 2014 yılında ziyaret ederken, Türkmen Lideri, 2015 yılında İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliği 3 sene önce açılırken, Türkmenistan’ın İtalya Büyükelçiliği ise 2015 yılında faaliyete başlamıştır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar