Hazar’ın Kıyısında Muhteşem Turizm Bölgesi

Uluslararası turizmin yeni destinasyonlarından birisi olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Türkmenistan’da Hazar Denizi’nin kıyısında Avaza Milli Turizm Bölgesi  inşa ediliyor. Çevreye zarar verilmeden inşa edilen  turizm bölgesinde yeni projeler hizmete açıldı.

Türkmenistawaza-3an Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un katılımıyla Avaza turizm bölgesine yakın mesafade 3 bin araç kapasiteli otopark ve Gemi Otelinin açılış töreni gerçekleştirildi. İlk önce otopark açılışını gerçekleştiren Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın beş vilayeti ve Aşkabat şehrinden yeni evli çiftlerin düğünlerinin şahidi oldu. Yeni çiftlere bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Sayın Devlet Başkanı, onlara 10 gün Avaza’da tatil yapmasına imkan tanıdı.

 

12,65 hektar alana kurulan otopark 3 bin araç kapasiteli. Avaza’ya tatile gelen turistler araçlarını otoparkta bırakarak, özel arabalar ile tatil beldesine götürülecek. Bu da, Avaza turizm bölgesinin hava kirliliğini önleyecek ve havaya zararlı egzoz gazlarının bırakılmasını engelleyecek.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

awaza-acilisawaza-acilis-ozelAvaza programının ikinci kısmında, Türkmenistan Devlet  Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Gemi otelinin açılışını yaptı. 350 kişilik lüks otelde yok yok. Dış cephesi itibariyle gemiyi andıran otelde 120 çift kişilik, 18 dört kişilik Delux ve 10 dört kişilik VIP odalar bulunuyor.

 

Ayrıca, 85 kişilik kapasiteli 3D sinema salonu, karaoke bar, bowling, bilyardo, atraksion salonlaru bulunmaktadır. Saunası ve Türk hamamının da bulunduğu otel, tüm imkanları ile müşderilerin kapılarını açtı.

Açılış günü akşamında Türkmenistan’da her sene sanat ve kültür çalışanlarına verilen ödül gecesi düzenlendi. Ödül töreni, Türkmenistan’ın önde gelen sanatçılarının sahne aldığı konser programı ile son buldu.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar