Dergimizin Bağımsızlık Özel Sayısı Yayınlandı: Toplamda 100.000 Adet Dergi Dağıttık

“Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. Yılı özel sayısı yayınlandı. Yayın hayatına 3 sene önce başlayan “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisi Ekibi  günümüze kadar toplam 17 sayı yayınladı. Buna göre, şu ana kadar Türkmenistan’da ve dünyada dağıttığımız dergi sayısı 100.000’e ulaşmış oldu.

Bağımsızlık bayramı törenleri esnasında yerli ve yabancı diplomatlara, işadamlarına, devlet erkânına ve geniş halk kitlesine dağıtımı gerçekleştirilen dergimiz, sadece, Türkmenistan’da değil, başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerine dağıtılmaya başlandı. Sitemize yüklenen e-dergimiz aracılığıyla dünyanın 100’e yakın ülkesinde takip edilen dergimizin yeni sayısında, çok özel makaleler yayınlandı. Dergimizin yeni sayısında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sn. Ahmet Arslan’ın,  Uluslararası Yol Transport Birliği (IRU) Başkanı Christian  Labrot’un  ve Türkiye Spor Yazarlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yener Göksel’in dergimiz için özel olarak kaleme aldığı makaleler yayınlandı. Bağımsızlık özel sayımızda ayrıca, Türkmenistan Kahramanı, ünlü şair Gözel Şaguliyev’ın şiiri yayınlandı. Yeni sayımızda, Türkmenistan’ın kazanımlarına ilişkin makalelerin yanı sıra, tarih, edebiyat, spor gibi çeşitli konularda makaleler yayınlandı.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

“Atavatan Türkmenistan” Uluslararası Dergisinin Bağımsızlık özel sayısına destek veren şirketler :

 1. Tepe Türkmen
 2. Türk Hava Yolları
 3. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
 4. Halil Avci Grubu
 5. EREGE
 6. ENGIN GROUP
 7. Arifiye Fıdancılık
 8. Total İnşaat
 9. Nata Holding
 10. Soltan Restoran
 11. FNSS
 12. Hyundai

 

Türkmenistan’ın tanıtımına destek veren şirketlere, onların değerli Yöneticilerine teşekkür ederiz.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar