SPORT

Çempionlar Ligasy bijeleri: “Bawariýa – PSŽ”

Şu gün “UEFA” guramasynyň Nýon şäherindäki ştab-kwartirasynda Çempionlar ligasynyň 1/4 tapgyr duşuşyklarynyň bije çekiliş dabarasy geçirildi. Geçen 1/8 tapgyr duşuşyklary käbir janköýerlerini haýran goýdy. Sebäbi dünýäniň öňdebaryjy toparlary hasaplanylýan “Ýuwentus, Barselona we Atletiko Madrid” ýaly toparlar gynansak-da ýaryşy tamamlamaly boldular. Has takyk bolsa indiki dowam etjek tapgyrlar dünýä belli Ronaldo we Messi ýaly ýyldyz hüjümçilersiz dowam eder.

Çempionlar ligasynyň 1/4 tapgyryna gatnaşjak toparlar: “Bawariýa”, “Borussiýa Dortmund”, “Liwerpul”, “Mançester Siti”, “Çelsi”, “PSŽ”, “Real Madrid”, “Porto”.

Çempionlar ligasynyň 1/4 tapgyrynda geçiriljek duşuşyklar:
“Mançester Siti – Borussiýa Dortmund”
“Porto – Çelsi”
“Bawariýa – PSŽ”
“Real Madrid – Liwerpul”

Bije çekilişige ser salanymyzda onda futbol janköýerlerimiz geçen möwsümiň final duşuşygyny indi 1/4 tapgyr duşuşygynda tomaşa edip bilerler. Ýene-de iki ýyldan soňra “Real Madrid” topary “Liwerpul” topary bilen duşuşar.
Çempionlar ligasynyň 1/4 tapgyrynyň ilkinji duşuşyklary 6-7-nji aprelinde geçiriler, jogap duşuşyklary bolsa 13-14-nji aprelde geçiriler. Ilkinji ýarym final duşuşyklary 27-28-nji aprelinde, jogap duşuşyklary bolsa 4-5-nji maýda geçiriler.

Çempionlar ligasynyň final duşuşygy 29-nji maýda Istanbul şäheriniň “Atatürk Olimpiýa” stadionynda geçiriler.

Ispaniýanyň iň köp gazanýan futbolçylary we tälimçileri

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – iň gymmat topar

Ronaldo täze rekordyna barýar

Ata Watan Eserleri

1 ýyldan soňra tälimçilikden boşadyldy

“Mançester Siti” yzly-yzyna 4-nji, umumylykda 10-njy çempionlygyny gazandy

Fil Foden Angliýada “ýylyň futbolçysy” boldy

Ata Watan Eserleri

Er-Riýaddaky ýylyň boks tutluşygy: Usik Fýurini ýeňdi