JEMGYÝET

Cam Fabrikası Büyüyecek, Yeni Çimento Fabrikalar inşa edilecek

Türkmenistan Devlet Başkanının dün gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında iç pazara Türkmenistan’da üretilen yüksek kaliteli ürünler sağlamak, ülkenin ihracat gücünü arttırmak, dış pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin üretimini arttırmak Türkmenistan’ın sanayi sektörünün ana hedefi olduğu vurgulandı. Türkmen Lideri, sanayiden sorumlu BK Başkan yardımcısına Balkan eyaletinde ve Lebap eyaletinde yeni çimento fabrikalarının inşa etmenin olanaklarını öğrenme talimatını verdi. Türkmen Lideri, gelecekte cam üretiminin arttırılmasını, özellikle cam ürünlerinin çeşitlerinin artırılmasının çok önemliliğini belirtti ve “Türkmen Ayna Önümleri” teşebbüsünde bu alanda gerekli çalışmaları yapmak konusunda BK Başkan yardımcısına kesin talimatlar verdi.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler