SPORT

“Bundesliga” çempionatynyñ başlanýan wagty belli boldy

Germaniýa çempionatynyñ “Bundesliga” 2019/2020-nji ýyl möwsümi ýene bir hepde yza süýşürildi. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ habar bermegine görä, “Bundesliga”-daky duşuşyklarynyň 15—nji maýda başlamagyna garaşylýardy. Emma ýurduñ hökümeti bu senäni üýtgetdi – diýip,  “Daily Mail” neşiri belleýär.

Habar berlişine göra, “Bundesliga” çempionaty galdyrylan ýerinden dowam etdirmek üçin türgenler we tälimçiler, iki hepdelik karantinada bolarlar. Şu nukdaýnazardan, Germaniýanyñ “Bundesliga” çempionatyny 22-nji maýda başlamak göz öňünde tutuldy.

Bilşimiz ýaly, “Bundesliga”-da 25 tapgyrdan soñra wagtlaýynça arakesme girizilipdi . Häzirki wagtda çempionatda:

“Bawariýa” 55 utuk bilen birinji orunda barýar.  “Borussiýa Dortmund” 51 utuk bilen ikinji, “RB Leýpsig” topary bolsa 50 utuk üçünji orunda durýar.

Ýene-de okaň

«Arkadag» topary Russiýanyň «Pari NN» toparyny ýeňdi

Kilian Mbappe Pariždäki karýerasyny tamamlaýar

Ronaldo Messiniň yzyndan ýetdi

Ata Watan Eserleri

Futbol toparlary gyşky transfer döwründe 1.46 milliard sarp etdiler

Ata Watan Eserleri

«Altyn asyr» Moskwanyň «Lokomotiw» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Kot-d’Iwuar – Afrikanyň çempiony