TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Bundesliga” çempionatynyñ başlanýan wagty belli boldy

Germaniýa çempionatynyñ “Bundesliga” 2019/2020-nji ýyl möwsümi ýene bir hepde yza süýşürildi. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ habar bermegine görä, “Bundesliga”-daky duşuşyklarynyň 15—nji maýda başlamagyna garaşylýardy. Emma ýurduñ hökümeti bu senäni üýtgetdi – diýip,  “Daily Mail” neşiri belleýär.

Habar berlişine göra, “Bundesliga” çempionaty galdyrylan ýerinden dowam etdirmek üçin türgenler we tälimçiler, iki hepdelik karantinada bolarlar. Şu nukdaýnazardan, Germaniýanyñ “Bundesliga” çempionatyny 22-nji maýda başlamak göz öňünde tutuldy.

Bilşimiz ýaly, “Bundesliga”-da 25 tapgyrdan soñra wagtlaýynça arakesme girizilipdi . Häzirki wagtda çempionatda:

“Bawariýa” 55 utuk bilen birinji orunda barýar.  “Borussiýa Dortmund” 51 utuk bilen ikinji, “RB Leýpsig” topary bolsa 50 utuk üçünji orunda durýar.

Ýene-de okaň

Gurban Berdiýew rus futbolyna dolanmakçy

Katar-2022: Ronaldo we Neýmar ýaşyl meýdança çykýar

Katar-2022: Ispaniýadan 7:0-lyk uly hasaply ýeňiş

Teswirle