JEMGYÝET

Boş iş orunlary: Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy şu aşakdaky boş iş orunlary üçin dalaşgärlere garaşýar.

Bildiriş bilen has içgin tanyşmak isleseňiz olaryň aşagyndaky baglanşyklara (ssylka) girmegiňizi haýyş edýäris.

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=64427

  • Ýer we bitarap ýerleriň zaýalanmagy boýunça milli hünärmen (möhleti aprel aýynyň 1-ine çenli)

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=64423

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy